Pakalpojumi

   Elektroietaišu montāža: 

 • 1-20kV sprieguma apakšstaciju un sadales punktu izbūve un būvuzraudzība,
 • 1-20kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju izbūve un būvuzraudzība,
 • 1-20kV sprieguma kabeļlīniju izbūve un būvuzraudzība,
 • 1-20kV sprieguma relejaizsardzības un automātikas izbūve un būvuzraudzība,
 • līdz 1kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju izbūve un būvuzraudzība,
 • līdz 1kV sprieguma kabeļlīniju izbūve un būvuzraudzība,
 • līdz 1kV sprieguma sabiedrisko un dzīvojamo ēku elektroinstalācijas izbūve un būvuzraudzība,
 • līdz 1kV sprieguma ražošanas ēku elektroinstalācijas izbūve un būvuzraudzība,
 • Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas (izziņošanas) izbūve un būvuzraudzība,
 • Pārsprieguma un zibens aizsardzības izbūve un būvuzraudzība.

    Elektoietaišu projektēšana: 

 • 1-20kV sprieguma apakšstaciju un sadales punktu projektēšana,
 • 1-20kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju projektēšana,
 • 1-20kV sprieguma kabeļlīniju projektēšana,
 • līdz 1kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju projektēšana,
 • līdz 1kV sprieguma kabeļlīniju projektēšana,
 • līdz 1kV sprieguma sabiedrisko un dzīvojamo ēku elektroinstalācijas projektēšana,
 • līdz 1kV sprieguma ražošanas ēku elektroinstalācijas projektēšana,
 • pārsprieguma un zibens aizsardzības projektēšana.